Ny info till kund

Ny information till kund gällande utleverans och retur

Bakgrund

I SVT Magasin 4:s pågående transformationsprocess från analog till digital hantering inkluderande ombyggnation av våra lokaler behöver vi nu göra ett omtag med fokus på införandet av tydliga ramar på hur vi på ett funktionellt och strukturerat sätt handlägger våra utleveranser samt returer till er som våra kunder. Vårt fokus är att framöver kunna serva en alltmer ökad kundvolym till oss på bästa möjliga sätt för er som våra kunder.

Vi behöver också avsätta tid för återställning av returnerade objekt på hyllor samt stänger och även ha tid för långsiktig kvalitetssäkring av våra samlingar, så det alltid ska vara lätt för er som kund att hitta det ni söker.

Vi hoppas ni har överseende med att vi nu behöver reglera villkoren för er som kunder till oss samt tillfälligt anpassa våra öppettider i relation till de processer som pågår hos oss.

Vi jobbar på att det ska bli ännu bättre och lättare att vara kund hos oss!

Måndag - Fredag 08:00 – 15:00

OBS! STÄNGT ONSDAGAR (öppet endast för inbokade returer och upphämtning)

Lunchtid 11:30-13:00 (Dock med begränsad servicegrad)

Helger och helgdagar stängt

OBS! Tidsbokning gäller fortfarande via telefon.

Nedanstående regelverk för utleverans och retur gäller fr.o.m. 2021-10-01

Utleverans

Vi vill fortsatt uppmana er som kund att om möjligt fortsätta föranmäla och boka in era kundbesök i förväg. Det ger er fördelen och exklusiviteten att som kund vara prioriterad gällande service under ert besök hos oss. Detta ger oss också bättre möjlighet att styra tillströmningen inom våra samlingar vid varje givet tillfälle och skapar därmed bättre förutsättningar att undvika trängsel och flaskhalsar. Samlat bidrar detta till en bättre arbetsmiljö för er som kunder genom ökad rörelsefrihet, lättare access till samlingsobjekten med ökad tillgång till lediga kundvagnar, klädhästar etc.

Vårt utleveranslöfte är enligt följande:

  • Minst 24 timmars framförhållning för utleverans samt utcheckning av objekt, eller enligt överenskommelse
  • Utleverans till en pågående hyresorder kan ske samma dag vid kompletteringar, men enligt överenskommelse av antalet i förväg uppskattat objekt

Retur

Returer i rimlig omfattning och understigande nedanstående volymgränser sker utifrån kundbehov och under ordinarie öppettid

Om bud ombesörjer returen är det viktigt att denna vi överlämnandet kan upplysa om följande:

1) Från vilket företag returen kommer

2) Från vilken produktion/projekt/event returen kommer

3) Om det är en komplett retur eller delretur

Returer överstigande eller motsvarande, ska föranmälas senast 24 timmar innan önskad retur:

· 2 klädhästar eller 6 kostymkassar (Kostym)

· 2 kundburar (Rekvisita)

· 6 kubikmeter möbler (Möbel)

Om så inte sker tas en extra hanteringsavgift ut per tillfälle.

SVT:s behandling av dina personuppgifter
enligt dataskyddsförordningens regelverk (GPPR)

⦁ Sveriges Television AB, org.nr 556033–4284 (SVT) behandlar uppgifter om namn, mejladress, mobilnummer och personnummer. Syftet med behandlingen är säkerställandet av hyresöverenskommelsen med en juridisk bindning.
⦁ Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter sker enligt samtycke. Du ingår således avtal med SVT eller som representant och kundreferens för det bolag du utför uppdrag för. Om du inte vill uppge dina uppgifter, kan SVT inte heller godkänna uthyrning hos oss.
⦁ SVT har rätt att vidare behandla dina uppgifter för att uppfylla krav enligt såväl bokföringslag, som gällande skattelagstiftning.
⦁ Dina personuppgifter kan vid behov komma lämnas ut till Inkassoföretag och/eller Kronofogdemyndighet. Vidare ansvarar systemleverantören (Genesis AB) i molntjänst för den information som genereras i hanteringssystemet, som SVT använder sig av. SVT ställer höga krav på skyddandet av din integritetssäkerhet gentemot systemleverantör.
⦁ Dina uppgifter raderas om du begär det efter avslutad uthyrning, annars sparas dina uppgifter i minst 7 år efter varje givet hyrestillfälle.
⦁ Alla uppgifter om dig stannar inom EU/EES.
⦁ Du har alltid rätt att få del av vilka uppgifter om dig vi behandlar samt begära rättelse om dina uppgifter inte är korrekta. Utöver det har du rätt att begära att SVT begränsar behandlingen under tiden vi undersöker om dina uppgifter är korrekta. Du har även rätt att få dina uppgifter i strukturerat, maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Du kan alltid vända dig med eventuella klagomål till Datainspektionen. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på: dataskyddsforordningen@svt.se

Magasin 4 / SVT:s Kultursamlingar av Kostym, Rekvisita och Möbler


Skrivande hand

Öppettider Mag4

Måndag - Fredag 08:00 – 15:00

OBS! STÄNGT ONSDAGAR (öppet endast för inbokade returer och upphämtning)

Öppet under lunchtid 11:30-13:00 (Dock med begränsad servicegrad)

Helger och helgdagar stängt

OBS! Tidsbokning gäller fortfarande via telefon.

Sekundärt innehåll