Hyrguide Möbel

VIKTIG INFORMATION till dig som kund!
Genom omställning till digital hantering skapar vi nu bättre förutsättningar för att effektivare och långsiktigt möta era behov som kunder, samtidigt som vi kvalitetssäkrar våra utleveranser och returer. Därför införs ett tydligare regelverk för utleverans och retur, enligt följande inom Rekvisita och Möbel. Nedanstående villkor gäller frånochmed 1 november 2022.

UTLEVERANS
Minst 24 timmars framförhållning för utleverans och utcheckning av objekt, eller enligt överenskommelse
⦁ Undantag enligt ovan medges för “påbörjad hyresorder”, om utleverans av max 5 objekt, som efter tidsöverenskommelse kan medtagas understigande ovanstående tidsgräns. Dock påförs ett expresstillägg om 100 kr + moms per objekt för denna service

RETUR
⦁ Större returer motsvarande 2 varuvagnar eller 5 kbm ska alltid föranmälas senast 24 timmar innan önskad returleverans
⦁ Vid försenad returleverans, d v s efter stängning, där överenskommelse görs om att personal kvarstannar, tas en extraavgift om 600 kr + moms ut per påbörjad timme
⦁ Vid retur av objekt till fel samlingar tas också en hanteringsavgift om 600 kr + moms ut per påbörjad timme
⦁ Gåvor till oss ska alltid föraviseras för vår bedömning, d v s om vi har möjlighet att ta emot gåvan eller inte. Om oönskad gåva medföljer returen tar vi ut en avgift om 600 kr + moms per påbörjad timme för våra hanteringskostnader tillika påförs eventuella återvinningskostnader

Hyra hos Magasin 4 kan du göra som har egen firma, aktiebolag eller förening med organisationsnummer. Skolor är också välkomna och får 15% rabatt.
För att hyra behöver vi ditt organisationsnummer och faktureringsadress/-mail, samt produktionsnamn/-nummer om det ska stå med på fakturan.

Säg till när ni hyr om ni önskar e-faktura så hjälper vi er med det.

BESÖK HOS OSS
Du är varmt välkommen att besöka oss för att välja ut föremål för en produktion, eller bara för att hälsa på oss och botanisera i samlingarna för att se vad vi har att erbjuda.
När du plockar i samlingarna är det viktigt att du ställer tillbaka föremålen på den plats där du tog dem, av hänsyn till andra besökare och oss som arbetar här, både av ordnings- och säkerhetsskäl. Fråga oss gärna om hjälp om du vill titta närmare på en möbel som står svåråtkomligt, så hjälper vi dig.

BOKNING
Möbler/dekor/gardiner kan bokas på plats med reservationslappar upp till 3 veckor i förväg, om inte annat är överenskommet med oss.
Fota av föremålen (det du själv ställt på vagn samt sådant som vi ska plocka fram åt dig) och maila till oss på mobel@svt.se minst ett dygn innan upphämtning.

Fram- och tillbakaplock till/från porten ingår i hyran, för extra hantering utöver detta (t ex lastning och lossning till/från fordon) utgår en hanteringskostnad på 600 kr ex moms per påbörjad arbetstimme.

PRIS
På Möbel och Gardin utgår vi från föremålens hyresgrundande värde och som kund betalar du en viss procent i hyra, beroende på hyresperiodens längd.
Debitering sker fr o m utlämningsdag t o m återlämningsdag.
För de första 14 kalenderdagarna debiteras 20 % av värdet. Därefter ökar procentsatsen med 5 % per påbörjad 7-dagarsperiod.
Vid hyresbelopp understigande 600 kr (ex moms) tillkommer 49 kr (ex moms) i fakturaavgift.

ÅVERKAN
Det du hyr ska återlämnas i samma skick som vid utlämning.
Se till att kontrollera skicket på möbler/gardiner du vill hyra och uppmärksamma oss i personalen på skador eller fläckar, så att du slipper debitering för tvätt eller lagning.

Åverkan/ommålning/ändringar av föremålen ska avtalas med oss i förväg. Uppläggning av gardiner är tillåtet så länge de återställs innan retur.
Är möbler/föremål/gardiner trasiga eller smutsiga vid retur debiteras du för den arbetstid det tar för oss att återställa föremålen; 600 kr ex moms per påbörjad timme. Om det inte går att återställa ska du ersätta med likvärdigt objekt, annars debiteras du värdet av föremålet samt en hanteringsavgift på 1000 kr ex moms.

GÅVOR
Vi är alltid intresserade av att utöka samlingarna med nya föremål, men vi har också en begränsad yta att förhålla oss till. Vill du skänka möbler eller annat som du tror passar hos oss, tveka inte att höra av dig! För oannonserade gåvor som vi inte kan ta hand om, utan måste kassera, debiterar vi en hanteringskostnad om 600 kr (ex moms) per påbörjad timme.

Obs! Av och pålastning ingår ej.