Om cookies på våra tjänster

Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hyra hos oss

Hyresvillkor Möbler/Rekvisita/Kostym/Gardin

Sherlock holmes

Hyra hos Magasin 4 kan du göra som har egen firma eller ett aktiebolag.
För att hyra behöver vi ditt organisationsnummer och faktureringsadress. Är inte företaget ditt så önskar vi en rekvisition från uppdragsgivaren.

Som kund (ej privatpersoner) förbinder du dig att återställa godset till SVT i samma skick vari jag mottagit detsamma och att ersätta eventuell under lånetiden uppkommen skada eller förkommen material.

Debitering sker fr o m utlämningsdag t o m återlämningsdag

För de första 14 kalenderdagarna debiteras 20% av värdet på Möbel, Rekvisita och Gardin. På Kostym ligger debiteringen på 10% dom 14 första dagarna.
Resterande hyresperiod debiteras 5% per påbörjad 7-dagarsperiod.
Lägsta faktureringsbelopp är 600 kr + moms.

Vid samfakturering med de andra förråden är lägsta faktura belopp 1000 kr + moms.*

Säg till när ni hyr om ni önskar e-faktura så hjälper vi er med det nu!

Sveriges Television AB:s behandling av personuppgifter

Sveriges Television AB, org.nr: 556033–4284 (”SVT”) behandlar uppgifter om namn, mejladress, mobilnummer och personnummer för att säkerställa hyresavtalet. Vi tillhandahåller dessa uppgifter från dig/er som företagets representant. Vi har rätt att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt hyresavtalet.

Dina personuppgifter delas med vår systemleverantör Genesis AB och kan komma lämnas till inkassoföretag och/eller Kronofogdemyndigheten. Alla uppgifter stannar inom EU/EES. 

Dina uppgifter sparas enligt bokföringslagen.

Du har alltid rätt att få del av vilka uppgifter om dig vi behandlar samt begära rättelse om dina uppgifter är inkorrekta. Utöver det har du rätt att begära att SVT begränsar behandlingen under tiden vi undersöker korrektheten av dina uppgifter. Du har även rätt att få dina uppgifter i strukturerat, maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet). Du kan när som helst alltid vända dig med eventuella klagomål till

Integritetsskyddsmyndigheten.  

Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss på dataskyddsforordningen@svt.se.